Biskup
Tadeusz Paweł Zakrzewski

Prowincjał
Jacek Kubica

Rektor
Sylwester Pietruszka

Święcenia dnia: 23 sierpnia 1953 - w kościele seminaryjnym św. Wojciecha w Pieniężnie

Szafarz: J.E. ks. bp Tadeusz Paweł Zakrzewski

Prowincjał: o. Kubica Jacek

Rektor: o. Pietruszka Sylwester

Wręczenie krzyży misyjnych:

neo_1953.jpg

Siedzą od lewej:
1.  Pietruszka Sylwester
2.   Kubica Jacek
3.   ks. Bp Zakrzewski
4.   ks. Prałat Wojciech Zynk  
5.   Józef Dominik
6.   Skóra Bronisław

Stoją od lewej:
1.  Szymański Leonard
2.  Musielak Antoni
3.  Trafas Bronisław
4.  ... kapłan diecezjalny....?
5.  diakon .... Paciuszkiewicz M.

Stoją w drugim rzędzie od lewej:
1.  diakon Magiera
2.  Kaźmierczak Władysław
3.  Musielak Marian
4.  Kałużyński Leon
5.  Rutowski

Neoprezbiterzy roku 1953

 

1. Kałużyński Leon 
2.  Kaźmierczak Władysław
3.  Musielak Antoni
4.  Musielak Marian
5.  Szymański Leonard
6.  Trafas Bronisław