Biskup
Józef Drzazga

Prowincjał
Feliks Zapłata

Rektor
Jacek Kubica

Święcenia: 01 lutego 1959 r. w kościele seminaryjnym św. Wojciecha w Pieniężnie

Szafarz: J.E. ks. bp Drzazga Józef, Sufragan Olsztyński

Prowincjał: o. Zapłata Feliks

Rektor WSD w Pieniężnie: o. Kubica Jacek

neo_1959.jpg

Foto:
Od lewej pierwszy rząd: 1.- Tyczka Józef,   2. – Krawczyk Jan,  3. – Bloch Józef,  4. – Książek Paweł,  5. -  Stężycki Zenon,  6. -  Ochowiak Eugeniusz,  7. – Poćwiardowski Feliks,  8. – Wyparło Stanisław,  9. – Szulczyk Longin,
Drugi rząd od lewej:  1. – Renk Henryk,  2. – Jurczyga Józef,  3. – Kudlek Ryszard,  4. – Skrzypiec Tomasz,  5. - Golly,  6. - Barchański Edward,  7. - .....?....., 8. - Perczak Edward, 9. - ......?......, 10. - Pulkowski Czesław,

Święcenia kapłańskie przyjęli:

 1. Ochowiak Eugeniusz
 2. Świerc Michał
 3. Szulczyk Longin
 4. Barchański Edward
 5. Golly Ernest
 6. Jurczyga Józef
 7. Ksiażek Paweł
 8. Kudlek Ryszard
 9. Poćwiardowski Feliks
 10. Renk Henryk
 11. Skrzypiec Tomasz
 12. Steżycki Zenon
 13. Tyczka Józef
 14. Wrzask Antoni
 15. Zimolong Jan
 16. Bloch Józef
 17. Krawczyk Jan
 18. Perczak Edward
 19. Pulkowski Czesław
 20. Wyparło Stanisław

- Pieniążek Józef - Indonezja (święcenia kapłańskie otrzymał w Brazylii dnia 02. 08. 1959 r. Szafarz święceń Bp Paulo Rolim Loureiro

- Henkel Henryk - Niemcy - święcenia kapłańskie przyjął w St. Augustin k/Bonn 08. 12. 1959 r.

- Krzywoń Ernest Józef - święcenia kapłańskie przyjął w Teteringen 01. 02. 1959 r.

1-szy rząd siedzących od lewej: Feliks Poćwiardowski, Ryszard Kulek, Zenon Stężycki, Edward Barchański, Eugeniusz Ochowiak, Ernest Golly, Paweł Książek, Tomasz Skrzypiec.
2-gi rząd, środkowy, od lewej: Antoni Horst Wrzask, Czesław Pulkowski, Longin Szulczyk, Michał Świerc, Jan Zimolong, Stanisław Wyparło, Edward Perczak.
3-ci rząd: Henryk Renk, Józef Tyczka, Jan Krawczyk, Ernest Krzywoń, Józef Jurczyga, Józef Bloch.