Ks. Kardynał
Stefan Wyszyński

 

Prowincjał
Leonard Szymański

Rektor
Władysław Kowalak

Święcenia dnia: 27 czerwca 1971 w kościele św. Wojciecha w Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie

Szafarz: J.E. Ks. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski

Prowincjał: o. Leonard Szymański

Rektor WSD w Pieniężnie: o. Władysław Kowalak

Wręczenie krzyży misyjnych:

Neoprezbiterzy roku 1971:

 

1. - Dzięgiel Augustyn - Polska
2. - Cichoń Kazimierz - Brazylia
3. - Kajzer Władysław - Polska
4. - Kuźnik Leopold - Polska
5. - Piasecki Andrzej - Brazylia
6. - Sikorski Zenon - Brazylia