Biskup
Jan Wosiński

Prowincjał
Leonard Szymański

Rektor
Kazimierz Stankowski

Święcenia dnia: 23 kwietnia 1977 r. w kościele św. Wojciecha w Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie

Szafarz: J.E. Ks. bp Jan Wosiński, Sufragan Płocki

Prowincjał: o. Leonard Szymański

Rektor WSD w Pieniężnie: o. Kazimierz Stankowski

Wręczenie krzyży misyjnych:

neo_1977.jpg

Święcenia: dnia 23 kwietnia (sobota) 1977 r. - J.E. Ks. Bp Jan Wosiński, Sufragan Płocki udzielił święceń kapłańskich następującym diakonom:

- Dąbrowski Marek
- Dubieńczuk Bogdan
- Szóstak Antoni
- Hus Jozef - Ghana
- Palka Jerzy - Angola
- Korpik Piotr - Angola
- Musiał Jan - Angola

dnia 18 września 1977 r. - J.E. Ks. Bp Julian Wojtkowski, Sufragan Warmiński udzielił święceń kapłańskich diakonowi

- Marian Paszyna