Rocznik 2012

J.E. Ks. Bp. Adrzej Czaja

Prowincjał
O. Danilewicz Andrzej

Rektor
o. Węcławik Józef

Święcenia dnia: 06 maja 2012 - Pieniężno

Szafarz: J.E. Ks. Bp Andrzej Czaja, biskup diecezji opolskiej.

Prowincjał: o. Danilewicz Andrzej

Rektor WSD w Pieniężnie: o. Węcławik Józef

Wręczenie krzyży misyjnych:

Diakonat: 25 września 2011 r. w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie, abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki, udzielił sakramentu święceń diakonatu.

Neoprezbiterzy:

1. Edewou Roger

2. Farkas Gergely

3. Hounake Eric

4. Marciszkiewicz Tomasz

5. Prugar Łukasz

6. Radomski Michał

7. Szewczyk Gabriel

8. Taji Vinsensius

W niedzielę, 6 maja, w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie, odbyła się uroczystość święceń kapłańskich.
Podczas uroczystej liturgii eucharystycznej, sprawowanej przez ks. bp Andrzeja Czaję, ordynariusza opolskiego, pięciu z ośmiu diakonów tegoż seminarium przyjęło święcenia prezbiteratu. Wśród nich było 4 Polaków i 1 Indonezyjczyk.
Z tej okazji  do Pieniężna przybyli:  o. Franciszek Juhos  SVD, Prowincjał Prowincji Węgierskiej Zgromadzenia Słowa Bożego oraz wielu werbistów z całej Polski z Prowincjałem, o. Andrzejem Danilewiczem SVD na czele. Uroczystość zgromadziła także rodziców, rodziny i przyjaciół tegorocznych neoprezbiterów.
W czasie homilii ks. bp Andrzej Czaja, szafarz święceń kapłańskich, nawiązał do słów  z Ewangelii św. Jana: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę” i zwrócił uwagę, że istotnym elementem życia i posługi kapłańskiej jest  ciągle „towarzyszenie” Chrystusowi i „trwanie w Nim”
Na zakończenie liturgii neoprezbiterzy otrzymali krzyże, które mają zanieść do miejsc ich pierwszego przeznaczenia misyjnego.
Pozostali 3 diakoni otrzymają święcenia kapłańskie w swoich rodzinnych krajach - 2 w Togo i 1 na
Węgrzech.
Jan Wróblewski SVD
za: http://www.werbisci.pl/index.php/wiadomosci/524-swiecenia-kaplanskie-2012

Bp János Székely

Święcenia Ojca Farkas Gergely
14 kwietnia 2012 r. w Budapeszcie
w kościele chrztu p.w. Świętego Józefa Rzemieślnika.
Szafarzem był J.E. Ks. Bp János Székely, biskup pomocniczy archidiecezji Ostrzyhomsko-Budapesztańskiej.

W dniu 8 września, w 137 rocznicę założenia Zgromadzenia Słowa Bożego (Księża Werbiści), w Lome, stolicy Togo, 8 werbistów przyjęło święcenia kapłańskie. Dwaj spośród nich:

Roger Fu-Yoa Edewou oraz Eric Kossi Hounake odbyli swoje studia teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie.

Szafarzem święceń był ordynariusz archidiecezji Lome ks. abp Denis Komivi Amuzu – Dzakpah. W uroczystościach uczestniczyła delegacja z Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. Przybyli także polscy werbiści pracujący w Togo i Beninie.

Neoprezbiterzy otrzymali swoje pierwsze przeznaczenia misyjne. Roger Fu-Yoa Edewou oraz Eric Kossi Hounake będą pracowali w Polsce, Dwóch otrzymało przeznaczenie do rodzimej prowincji Togo/Benin a pozostali do Holandii, Austrii, Argentyny, Boliwii.

Prowincja Togo/Benin obchodzi w tym roku 120 rocznicę przybycia pierwszych misjonarzy werbistów. Obecnie pracuje w niej ponad 50 współbraci.

jw. 10.09.2012.

za: http://www.zyciezakonne.pl/swiecenia-werbistow-w-togo-20462/