Rocznik 2013

J.E. Ks. abp
Jan Paweł Lenga MIC


Prowincjał
O. Danilewicz Andrzej

Rektor
o. Węcławik Józef

Święcenia dnia: 28 kwietnia 2013 w Pieniężnie

Szafarz: J.E. Ks. abp Jan Paweł Lenga MIC, emerytowany biskup Diecezji Karaganda w Kazachstanie. Obecnie mieszka w Licheniu

Prowincjał: o. Danilewicz Andrzej

Rektor WSD w Pieniężnie: o. Węcławik Józef

Wręczenie krzyży misyjnych:

 

Diakonat:
30 września 2012 roku w kościele parafialnym Matki Bożej Fatimskiej w Golkowicach z rąk ks. bpa Jana Szkodonia, biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej, pięciu naszych współbraci otrzymało święcenia diakonatu: Krzysztof Malejko, Adipati Yunus Alfrid Manek, Marek Ostrycharz, Paweł Ratajczak i Andrzej Zalewski.

Neoprezbiterzy:

1. Manek Adipati

2. Malejko Krzysztof

3. Ostrycharz Marek

4. Ratajczak Paweł

5. Zalewski Andrzej

 

 

 

 

 

J.E. Ks. abp
John Barwa SVD

W Chicago - Techny (USA). Szafarz, abp. John Barwa z Indii udzielił święceń kapłańskich dnia 25. 05. 2013 r.

1. Dzida Andrzej


Święcenia diakonatu
Dnia 30 września 2012 roku w Golkowicach, malowniczo położonej wiosce na obrzeżach Krakowa, odbyły się święcenia diakonatu pięciu werbistowskich seminarzystów – Andrzeja Zalewskiego, Marka Ostrycharza, Adiego Manka, Pawła Ratajczaka i Krzysztofa Malejki.
Przyjęli je z rąk bp. Jana Szkodonia, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Uroczystości miały miejsce w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej, prowadzonej przez księży werbistów. Były to czwarte święcenia, po Nysie, Rybniku i Białymstoku, obchodzone poza pieniężeńskim seminarium. Ksiądz biskup w trakcie Mszy św. pouczył przyszłych diakonów o ich nowej roli, jaką będą pełnili w Kościele. Umocnieni darem Ducha Świętego, będą pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, pozostając sługami wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie biskupa będą mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy za wieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Diakoni, uświęceni przez nałożenie rąk i ściśle związani z ołtarzem, będą pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza.
W swoim posługiwaniu mają mieć przed oczyma Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć (Mt 20,28). Taka jest też etymologia słowa diakon, pochodzącego z języka greckiego diákonos, co znaczy sługa.
Jest to pierwszy z trzech stopni święceń sakramentalnych, po których następują święcenia prezbiteratu (kapłańskie) oraz biskupie.
Krzysztof Malejko SVD