Patronat misyjny


Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za realizację dzieła misyjnego Kościoła. Nie wszyscy mogą wyjechać na misje, ale każdy może pomagać misjonarzom, włączając się w PATRONAT MISYJNY, poprzez który pomagasz misjonarzom, okazując przez to swoją sympatię, życzliwość i współodpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła.

„…Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii…” powiada święty Paweł, Apostoł Narodów, w swoim pierwszym liście do Koryntian (1 Kor 9,1). Także my, uczniowie Chrystusa, nie możemy zatrzymywać daru wiary tylko dla siebie, ale jesteśmy zobowiązani przekazywać go innym.

Naszymi wysłannikami są misjonarze - to oni głoszą Dobrą Nowinę tym, do których jeszcze nie dotarła w sposób wystarczający wieść o zbawczym planie Boga.

Polscy misjonarze, w liczbie ponad 1950, pochodzący z różnych zakonów i zgromadzeń żeńskich i męskich, oraz z licznych polskich diecezji. Są rozproszeni po całym świecie. Bywają w różnych, często bardzo trudnych sytuacjach, tak duchowych, jak i materialnych. Jedną z liczniejszych grup polskich misjonarzy są księża werbiści - jest ich ok. 250. Pracują na wszystkich kontynentach świata w 70 krajach. Pragniemy, aby każdy polski werbista miał grupę patronów, którzy wspomagaliby go duchowo i materialnie. Osoby, które zdecydowałyby się patronować misjonarzowi, otrzymałyby jego nazwisko i adres.

PATRONAT rozciąga duchową i materialną opiekę nad konkretnym misjonarzem poprzez: codzienną modlitwę, częstą przynajmniej raz w miesiącu Komunię świętą, ofiarowanie cierpień i krzyża dnia codziennego. Ponadto w miarę możliwości przeznacza dobrowolną ofiarę na jego utrzymanie i na sfinansowanie prac, które podejmuje.

Do obowiązków patrona należałaby modlitwa za podopiecznego, ofiarowanie w jego intencji Komunii świętych i innych darów duchowych, czasami intencji mszalnych. Rodzaj i ilość praktyk religijnych pozostawiamy inwencji i możliwościom każdego z osobna. Patron może pisać listy do swojego misjonarza, by wspomagać go w chwilach samotności, by wiedział, że w dalekiej Ojczyźnie są osoby bliskie, na które może liczyć. Opiekunowie posyłaliby, co miesiąc, kwartalnie lub rocznie, na jego potrzeby deklarowaną kwotę, która byłaby przeznaczona na jego utrzymanie i sfinansowanie prac, które podejmuje. Gdyby każdemu misjonarzowi patronowało około 1000 osób, wystarczyłoby, aby każdy patron zobowiązał się do comiesięcznej ofiary na rzecz swojego misjonarza w wysokości 1 złotego, by mógł on otrzymać stypendium w wysokości dwustu paru dolarów. Kwota ta w każdym kraju misyjnym wystarczyłaby na pokrycie najpotrzebniejszych i elementarnych wydatków bieżących, dotyczących jego działalności.

Objęcie PATRONATEM MISYJNYM, któregoś z naszych misjonarzy, może być także jedną z wielu form czynów miłosierdzia lub pokuty.

Także na Twoją modlitwę i opiekę czeka misjonarz. Jeśli pragniesz włączyć się we wspólnotę duchowego patronatu misyjnego, skontaktuj się z nami:

Referat Misyjny SVD
ul. Klasztorna 4      86-133 Górna Grupa
Tel: 52 33 06 300
Tel. kom. 887 415 757
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JAK NAS ZNALEŹĆ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Misyjny Księży Werbistów
ul. Klasztorna 4, Górna Grupa
86-134 Dragacz

Tel.: (52) 330 63 00
Tel. kom: 887 415 757
E-mail: svd.g.grupa@werbisci.pl

Nr konta bankowego
98 1600 1462 1837 9336 0000 0001

© 2022 Dom Misyjny św. Józefa

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. WIĘCEJ