Biskup
Tomasz Wilczyński

Prowincjał
Bruno Kozieł

Rektor
Alfons Boniewicz

Święcenia: 27 stycznia 1963 r. w kościele seminaryjnym św. Wojciecha w Pieniężnie

Szafarz: J.E. ks. bp Wilczyński Tomasz, Biskup w Olsztynie (1956-1965)

Prowincjał: o. Kozieł Bruno

RektorWSD w Pieniężnie: o. Boniewicz Alfons

I-szy rząd od lewej: 1.- Alfons Labudda, 2.- Stanisław Mucek, 3.- Andrzej Bronk, 4.- St. Ograbek    II-gi rząd od lewej: 5.- Tadeusz Bartkowiak, 6.- Arkadiusz Siwiec, 7.- Leonard Górka, 8.- Jan Bartoszek, 9.- Roman Dancewicz III-ci rząd od lewej: 10.- Jan Czachorek, 11.- Stefan Wrosz, 12.- Gerard Golla

 

Święcenia kapłańskie przyjęli:

 1. Bartkowiak Tadeusz
 2. Bartoszek Jan
 3. Bronk Andrzej
 4. Czachorek Jan
 5. Dancewicz Roman
 6. Golla Gerard
 7. Górka Leonard
 8. Labudda Alfons
 9. Mucek Stanisław
 10. Ograbek Stanisław
 11. Siwiec Arkadiusz
 12. Wrosz Stefan