Nikt nie chce być biedny

o. Jan Koczy SVD, EKWADOR
Drodzy przyjaciele naszej Fundacji, Drodzy Dobroczyńcy!
Na wstępie pragnę serdecznie podzię­kować za wszelką pomoc, modlitwę i wsparcie finansowe jakie od Was otrzymuję. Bez tego, nie byłoby możliwe dokonanie wielu rzeczy jakie w Ekwadorze od kilkunastu lat realizuję. Chciałbym Wam trochę przybliżyć moją działalność z ostatnich kilku miesięcy. Otóż nadal pracuję w mieście Ventanas (co oznacza okna), ale już nie jako proboszcz pa­rafii, w której mamy 45 wiosek do obsługi, tylko jako pomocnik proboszcza.

W tej chwili uwagę koncentruję na kursach biblijnych, któ­re organizuję w całej Diecezji Babahoyo i prowadzę założoną przeze mnie Fundację San Jose Freinademetz SVD - Fu Shen Fu, która obecnie pomaga 200 dzieciom z biednych rodzin. W związku z tym potrzebowałem odciążenia od obowiązków parafialnych. Samo organizowanie kursów biblijnych i prowadzenie Fundacji, zabiera sporo czasu. Zacznę jednak od początku.

Przed pięcioma laty, w 2006 roku zacząłem organizować kursy biblijne, głównie dla katechetów z naszej oraz z sąsiednich parafii. Widziałem potrzebę przybliżenia ludziom znajomości Biblii, głównie kateche­tom, którzy nie za bardzo orientowali się w jej użyciu, jak również z powodu wielu sekt jakie powstawały w tym czasie w naszym środowisku i „wciskały" nieobytym z Biblią ludziom, wszelkiego rodzaju kłamstwa. Uczęszczało na nie około 70 osób i wtedy jeszcze wszystko organizowałem sam. Po kilku latach, do mo­jej pracy przyłączyło się kilku młodych, świeckich ludzi. Utworzyła się grupa biblijna, która obecnie składa się z 9 członków: dwaj księża (moja osoba i drugi werbista z Indone­zji), dwie siostry zakonne (jedna Werbistka z Paragwaju a druga Marianitka z Ekwadoru), i pięciu świeckich. Grupa ta koordynuje pracą biblijną w całej naszej diecezji, organizując w parafiach kursy dla zainteresowanych Biblią, jak również kursy biblijne na odległość (korespondencyjne), dla tych którzy nie mogą być obecni na spotkaniach. Innym, silnym punktem naszej grupy biblijnej, jest organi­zowanie dla całej diecezji, już od dwóch lat, przygotowania do Tygodnia Biblijnego, który od paru lat jest organizowany we wszystkich diecezjach Ekwadoru. Według naszych obliczeń, we wszystkich tych kursach, przygoto­waniach itd. brało ogólnie udział około 4000 ludzi. Czy jest to dużo czy mało, chyba nieważne, ale na pewno zostało „zasiane" ziarno Słowa Bożego, które będzie kiełkowa­ło i w przyszłości wyda owoce. Kursy takie organizujemy głownie z końcem tygodnia, kiedy większość ludzi dysponuje czasem wolnym od pracy.

Drugą sprawą, której poświęcam dużo uwagi jest działalność charytatywna związana z naszą Fundacją San Jose Freinademetz SVD - Fu Shen Fu. Właśnie w tym roku, 17 paź­dziernika 2011, obchodziliśmy 6 rocznicę jej założenia. Kiedy zakładałem fundację, sku­piała się ona głównie na pomocy dzieciom z biednych rodzin i postawiła sobie za cel co­dzienne dożywianie, pomoc szkolną opiekę zdrowotną i formację dzieci. Wtedy pomaga­liśmy 42 dzieciom, w chwili obecnej niesie­my pomoc już 200 dzieciom, głównie z pro­blematycznych rodzin: alkoholików, narko­manów, przestępców, a także rodzin wielo­dzietnych, matek samotnie wychowujących czy też dziadków wychowujących swoje wnuki. Współpracujemy z różnymi organiza­cjami na świecie oraz fundacjami, które za główny cel postawiły sobie niesienie nam wsparcia.

Chcielibyśmy pomagać większej liczbie dzieci, ale z powodu braku miejsca i „szczupłych" funduszy, nie jesteśmy w sta­nie tego robić. Od paru już lat działa program wolontariatu w naszej fundacji. Ludzie z ca­łego świata przyjeżdżają do nas na praktykę, pragnąc uzyskać doświadczenie, głównie w pracy z dziećmi. Odwiedzają oni rodziny, zapoznają się z problemami, z którymi na co dzień się stykamy, pracują w jadalni lub też organizują czas dla dzieci robiąc z nimi zada­nia domowe, czy też innego rodzaju zajęcia. Jednym ze źródeł utrzymania naszej fundacji jest tzw. „Adopcja na odległość'. Dana osoba może „wybrać" sobie podopiecznego z listy na naszej stronie internetowej, wypełniając odpowiedni formularz pomocy. Tutaj zapew­niamy kontakt z danym dzieckiem poprzez internet. Organizujemy także różnego rodzaju kursy dla matek, czy opiekunow dzieci, takie jak: wyrób biżuterii, figur z nadmuchiwanych baloników, cukierków czekoladowych, świe­czek ozdobnych itp. Ma to na celu dowarto­ściowanie tych osób a także zachęcanie ich do szukania środków na utrzymanie swojej ro­dziny.

W tej chwili prowadzimy szkołę lide­rów dla najstarszych dzieci, które uczęszczają do naszej fundacji. Ma to na celu uświado­mienie i uwrażliwienie co do opieki nad swo­imi młodszymi przyjaciółmi oraz żeby poczu­li się współodpowiedzialni za Fundację. Było to też spowodowane problemem asystencji tych starszych w naszej fundacji. Po prostu, wstydzili się do nas przychodzić co było w dużej mierze spowodowane kpinami ze strony szkolnych rówieśników. Przecież nikt nie chce być biedny, trzeba więc było coś z tym zrobić. I chyba się udało, bo powoli wi­dać, że ten problem zanika.

Oczywiście jest jeszcze wiele wyzwań przed nami. W najbliż­szym czasie przymierzamy się do zakupu ziemi i budowy szkoły dla naszej Fundacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to duże przedsięwzięcie i że potrzeba będzie wielkie­go wsparcia z zewnątrz, zarówno modlitew­nego jak i finansowego. Z góry więc w imie­niu naszych dzieci z serca dziękuję za pomoc.

Na zbliżające się Święta Bożego Naro­dzenia życzę, aby Bóg narodzony wśród biednych, nagrodził Was wszelkimi łaskami za dobroć i otwarte serce. Aby był również źródłem miłości, radości i pokoju w Waszym sercu, co jest prawdziwym bogactwem szcze­gólnie w dzisiejszym świecie. Zapewniam o naszej modlitwie za Was, szczególnie 17 każdego miesiąca na Mszy św. z naszymi podopiecznymi, kiedy to dziękujemy Bogu za wielu wspaniałych ludzi, których nam Pan Bóg posyła. Bóg zapłać.

o. Jan Koczy SVD
Grudzień 2011

JAK NAS ZNALEŹĆ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Misyjny Księży Werbistów
ul. Klasztorna 4, Górna Grupa
86-134 Dragacz

Tel.: (52) 330 63 00
Tel. kom: 887 415 757
E-mail: svd.g.grupa@werbisci.pl

Nr konta bankowego
98 1600 1462 1837 9336 0000 0001

© 2022 Dom Misyjny św. Józefa

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. WIĘCEJ