Bóg objawia nam, że nie jesteśmy sami

o. Kazimierz Dzimitrowicz SVD, ARGENTYNA
Niech żyje Święty Trójjedyny Bóg w sercach naszych!
Pozdrawiam Was serdecznie. Choć niezbyt często piszę listy, pamiętam o Was w moich codzien­nych modlitwach. Mija już trzeci rok jak służę Panu w naszym domu rekolekcyjnym pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. W 2009 roku obchodzono 50-lecie położenia kamienia węgielnego. W ubie­głym roku były obchody 50 rocznicy Pierwszej Piel­grzymki do naszej groty - kaplicy fatimskiej, gdzie znajduje się figura Matki Boskiej.

Każdego roku, gdy zbliża się 13 maja (nie zawsze wypada w niedzielę) od katedry z Posadas (10 km), wyrusza wcześnie rano ok. 6.00 piesza pielgrzymka z Matką Boską obecną w Figurze Fatimskiej. Wiadomości regionalne podają, że uczestniczy w niej od 20-40 tysięcy ludzi. Droga praktycznie w tym czasie jest nieprzejezdna dla ruchu kołowego i kierowcy zmuszeni są jechać do stolicy Misiones inną drogą. W ten dzień już o 6.00 rozpoczynamy pierwszą Mszę św. Potem o godz. 9.00 rozpoczyna się uroczysta (główna) Msza św. w obecności naszego biskupa Juan Ruben Martinez. Później mamy jeszcze Msze św. o godz. 11.00, 13.00, 15.00 i ostatnią o 18.00. Jeśli ktoś chce zobaczyć nasz dom i zdjęcia, może wejść na stronę internetową: www.fatimaposadas.org.ar, którą prowadzi nasz brat - werbista, Argentyńczyk Javier Kinderknecht.

Przez ostatnie tygodnie, wszyscy katolicy oraz ludzie dobrej woli, oczekiwali wyboru nowego Pa­pieża. Już po śmierci naszego rodaka Jana Pawła II, jak również po rezygnacji Benedykta XVI były znane oczekiwania oraz możliwość wyboru na Stolicę Pio- trową kardynała z innego kontynentu. Jak miła była to niespodzianka, gdy okazało się, że wybór padł na arcybiskupa Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Zawrzało w całej prasie i telewizji, we wszystkich programach radiowych. 18 marca, jak słyszeliśmy, odbyły się radosne czuwania modlitewne, rozważania połączone z muzyką o treści religijnej. Trwały do samego rana w wielu parafiach w całej Argentynie, zwłaszcza przy katedrze w Buenos Aires, (gdzie Pa­sterzem był wspomniany arcybiskup), a zakończone zostały Mszą św. dziękczynną Bogu za wybór kardy­nała Bergoglio na Stolicę Apostolską. Papież Franci­szek połączył się telefonicznie przez jeden z progra­mów radiowych, aby przekazać wszystkim czuwają­cym, zwłaszcza młodzieży, wyrazy wdzięczności za modlitwy w jego intencji; zarazem przekazał przesła­nie, by wszyscy dążyli do pokoju między sobą, prze­baczenia urazów i czuwali nad innymi, najbardziej potrzebującymi, a także, aby nie bali się niczego, bo Bóg nas wszystkich kocha i jest z nami. W wiadomo­ściach telewizyjnych pokazywano jak po przekazie telefonicznym Papieża „wybuchła" burza oklasków z podziękowaniem dla Ojca Świętego Franciszka.

Widzimy więc, że w czasie Wielkiego Postu Bóg objawia nam, że nie jesteśmy sami i postawienie ostatniej kropki nad „i" należy do Niego. Możemy również zaobserwować, że trzeba przeżywać post radośnie, nie ma miejsca na smutek. Chrystus przy­szedł na świat, aby napełnić nas życiem, które wy­pływa od Niego. Prosi nas tylko, byśmy umieli zre­zygnować z wielkiej gonitwy za rzeczami material­nymi, za wybujałymi przyjemnościami, chęcią wyko­rzystania innych do własnych celów, które tak potra­fią omamić człowieka, że często przez to zapomina­my o Bogu i Jego Miłości do nas. Niech więc w tym wyjątkowym czasie nie zabraknie zamyślenia nad prostolinijnością, skromnością i życzliwością, któ­rych uczy nas postawa Papieża Franciszka wybranego na Wikariusza Chrystusowego.

Życzę Wam wszel­kich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa - pamię­tający w modlitwie i podczas sprawowanych Mszy Świętych.

O. Kazimierz Dzimitrowicz SVD
Czerwiec 2013

JAK NAS ZNALEŹĆ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Misyjny Księży Werbistów
ul. Klasztorna 4, Górna Grupa
86-134 Dragacz

Tel.: (52) 330 63 00
Tel. kom: 887 415 757
E-mail: svd.g.grupa@werbisci.pl

Nr konta bankowego
98 1600 1462 1837 9336 0000 0001

© 2022 Dom Misyjny św. Józefa

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. WIĘCEJ