Ciągle są tutaj powołania

o. Zenon Szabłowiński SVD, PAPUA NOWA GWINEA
Drodzy Przyjaciele Misji!
Pozdrawiam z Papui Nowej Gwinei. Na po­czątku lutego 126 studentów (diecezjalnych, zakon­nych i świeckich) rozpoczęło swój nowy Rok Aka­demicki w naszej uczelni w Bomana. W tej liczbie znajduje się 17 studentów werbistowskich. Chociaż te cyfry nie są wysokie, trzeba się cieszyć i chwalić Pa­na Boga za to, że ciągle są tutaj powołania i każdego roku przychodzą nowi kandydaci, którzy pragną po­święcić swoje życie całkowicie Chrystusowi.

Wczoraj przyleciał z Ameryki Łacińskiej na swój pierwszy urlop werbista, o. Denis. Z pochodze­nia jest Nowogwinejczykiem i u nas w Bomana od­bywał swoją seminaryjną formację. Święcenia ka­płańskie otrzymał 4 lata temu, a po nich wyjechał na misje do Boliwii. Dzisiaj przewodniczył Mszy św. w werbistowskim domu formacyjnym i dzielił się swoimi przeżyciami z pierwszych lat pracy na mi­sjach. Każdy misjonarz musi czasem doświadczyć, że jego głoszenie Ewangelii i poświęcenie nie idą na marne; że życie przynajmniej części ludzi staje się lepsze i bogatsze duchowo. Nowogwinejska prowin­cja werbistowska ma w tej chwili 12 rodzimych oj­ców i jednego brata zakonnego. 4 ojców pracuje w Ameryce Łacińskiej, 2 w Afryce i 1 na Filipinach. Brat został przeznaczony do pracy wśród ludności afro-amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych.

Najgłębszym pragnieniem ludzkiego serca jest niewątpliwie tęsknota za jednością z Bogiem. Im bar­dziej otwieramy się na natchnienie Ducha Świętego, tym bardziej zaczynamy uświadamiać sobie, że wiara w Chrystusa jest największym darem, jaki ofiarował nam Bóg. Jako naśladowcy Chrystusa zostaliśmy przez Niego posłani, aby głosić Ewangelię w świecie, który coraz bardziej zatraca wartości chrześcijańskie i wiarę w Boga. Bez Chrystusa, życie staje się płyt­kie, a prawdziwe szczęście niemożliwe. Bez wiary, zaczynają się podziały i walki między ludźmi, a kultury i cywilizacje ludzkie upadają.

Moja dorywcza praca duszpasterska wśród więźniów została na jakiś czas zawieszona. Kilka tygodni temu w więzieniu wybuchły zamieszki. Za karę wszelkie odwiedziny członków rodzin i wizyty duszpasterskie zostały wstrzymane. W ubiegłą nie­dzielę wartownicy na bramie powiedzieli nam, że możemy wejść do środka i odprawić Mszę św. Jadąc do więzienia zawsze zabieram ze sobą dwóch na­szych kleryków. Klerycy powinni zdobywać do­świadczenie pracy duszpasterskiej z różnymi grupa­mi. To oni za kilka lat będą kontynuować naszą pra­cę. Gdy dotarliśmy do kaplicy okazało się, że zakaz nie został jeszcze odwołany. Prawdopodobnie nowi wartownicy na bramie, nie zostali o tym dokładnie poinformowani. Musieliśmy zatem wracać z powro­tem, nie mniej jednak przechodząc obok cel zobaczy­łem za kratami kilku naszych katolików. Pomachali nam na pożegnanie, trochę z radością na twarzy, że o nich nie zapomnieliśmy, a trochę ze smutkiem, że nie było nam dane wspólnie uczestniczyć w Euchary­stii i porozmawiać. Ta wspólna, niby prozaiczna wy­miana spojrzeń oraz pozdrowień miała też niewątpli­wie głębszy wymiar. Zauważyłem na ich twarzach wdzięczność i pewnego rodzaju pewność, że Bóg ich nie opuścił. Dlatego też my ciągle próbujemy do nich dotrzeć. Dla mnie osobiście było to kolejne doświad­czenie, że Chrystus potrafi docierać do ludzkiego serca tak samo podczas celebracji liturgicznych (np. podczas Mszy Św.), jak również poprzez różne prze­ciwności losu, kiedy nie poddając się, razem z Nim podejmujemy próby pomnażania jakiegoś dobra. A może nawet oba te elementy są niezbędne do doj­rzewania w wierze...

Niech te Święta Wielkanocne pomogą nam na nowo przeżyć bezgraniczną i bezwarunkową Miłość Chrystusa do każdego z nas. Niech Zmartwychwstały Chrystus przypomni nam jak wielkim skarbem dla nas jest DAR WIARY.

Z pamięcią w modlitwie,

o. Zenon Szabłowiński SVD
Czerwiec 2013

JAK NAS ZNALEŹĆ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dom Misyjny Księży Werbistów
ul. Klasztorna 4, Górna Grupa
86-134 Dragacz

Tel.: (52) 330 63 00
Tel. kom: 887 415 757
E-mail: svd.g.grupa@werbisci.pl

Nr konta bankowego
98 1600 1462 1837 9336 0000 0001

© 2022 Dom Misyjny św. Józefa

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. WIĘCEJ